Hävstångscertifikat – för de som gillar actionpackad trading

Hävstångscertifikat

Hävstångscertifikat, som även kallas DLC efter engelskans Daily Leverage Certificate, är en relativt ny strukturerad produkt och form av investering. Därför kan det vara en god idé att gå igenom grunderna innan du som investerare anammar metoden. 

Vad är hävstångscertifikat?

Som det engelska namnet antyder är det här en strukturerad produkt som baseras på hur en underliggande tillgång presterar kortsiktigt (en dag). De flesta som investerar i aktier eller i andra tillgångar gör det ofta mer långsiktigt men det finns många som uppskattar den snabba action som det kan innebära att investera och tradea kortsiktigt. 

Till följd av dess kortsiktiga natur och fokus på volatila miljöer är hävstångscertifikat mest lämpligt för risktoleranta investerare som har god kunskap om den miljö som de investerar i. 

Vilka är fördelarna med hävstångscertifikat?

Kortfattat går det att säga att hävstångscertifikat är ett billigt alternativ att få tillgång till populära aktier, jämfört med att köpa dem direkt, vilket ofta inte går utan att ha tillgång till stora mängder likvida medel. Det finns flera fördelar med att använda sig av hävstångscertifikat som investeringsstrategi. Här är ett par av dem:

  • Uträkningarna är inte så komplicerade

Att räkna ut utdelningen på hävstångscertifikat är lättare än vad du kan tro i och med att du i stort sett  kan räkna bort volatiliteten och istället får en relativt enkel formel. I princip multiplicerar du den underliggande tillgångens resultat med hävstången och räknar sedan bort kostnader och avgifter.

  • Förluster begränsas till ditt kapital

Med en begränsad insats finns det en möjlighet till hög avkastning på insatt kapital, samtidigt som risken till premien begränsas.

  • Investeringar sker på börsen via ett vanligt aktiekonto

Många anser att handel och investering med hjälp av hävstångscertifikat är mindre komplicerat då det sker via vanliga aktiekonton hos aktiemäklare.

  • Transparenta priser och struktur

Priserna och strukturen på investeringen är mindre komplicerad än många andra investeringsalternativ.

  • Actionpackad trading

För de som kan tolerera, eller till och med uppskatta, höga risker och snabba resultat är det här en fördel i hävstångscertifikat. Om du å andra sidan inte vill ta så stora risker och inte uppskattar volatila miljöer, då blir det mer av en nackdel.

Vad är riskerna med hävstångscertifikat?

Medan fördelarna är många med hävstångscertifikat finns det givetvis även risker. Som investerare är det bra att ha kunskap om dessa risker så att du i mesta möjliga mån kan säkra upp dessa risker, eventuellt via andra investeringsalternativ.

  • Risker för motparten

Det finns alltid en risk att utfärdaren av certifikatet går bankrutt.

  • Kreditrisk

Hur kreditvärdig är utfärdaren av certifikatet? Hur ser volatiliteten och likviditeten ut för den underliggande produkten?

  • Likviditetsrisk

Sekundära marknader kan vara så icke-likvida att det blir svårt att sälja certifikatet.

  • Volatil marknad

Rörliga marknader och kortsiktiga investeringar har alltid en inneboende risk.

Är hävstångscertifikat en klok investeringsstrategi?

För de som har kunskap om finansiella marknader och vill ha ett relativt okomplicerat instrument är hävstångscertifikat en bra strategi. De som lockas mest av att använda hävstångscertifikat är de som kan hantera stora risker och som gillar actionpackad och kortsiktig trading. 

Vill du veta mer om hävstångscertifikat och andra investeringsstrategier? Läs mer på vår hemsida! Besök även gärna vår blogg där du hittar allt som har med strukturerade produkter att göra.