Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Fördelar och risker med autocalls

autocalls

| 5 min read  

Autocalls har blivit allt mer populära bland svenska investerare och har fått en allt större roll i derivathandeln. Kortfattat är en autocall en strukturerad produkt där investeraren uppnår avkastning under vissa förutsättningar. Du kan lära dig mer om vad en autocall är på vår sida här. I det här inlägget tar vi en närmare titt på vad de främsta fördelarna är med autocalls.

Potential för hög avkastning

Den främsta anledningen till att autocalls har blivit populära på senare år är att det finns potential för hög avkastning och därmed även högre förluster. Under vissa omständigheter blir detta extra attraktivt bland investerare, som nu när avkastningen är relativt låg på obligationer. Det bör dock nämnas att sannolikheten för riktig hög avkastning är ganska låg. 

Balans mellan avkastning och risk

Många investerare uppskattar att en autocall representerar en relativt stark balans mellan avkastning och risk. Det innebär att man aldrig riktigt kan få den där höga avkastningen som en återhämtning kan ge, men samtidigt tar man inte heller på sig hela risken. Under oroliga tider, som under finanskrisen eller den ekonomiska kris vi just nu befinner oss i (corona-krisen), ökar intresset för autocalls då de är ett bra alternativ under volatila marknader.

Kortare livslängd än andra strukturerade produkter

Många andra strukturerade produkter kräver att investeraren satsar mer långsiktigt på produkten, vilket leder till att det finns en risk för att likvida medel låses upp i produkten. Därmed blir investeraren mindre agil och inte kan hoppa på nya möjligheter. En autocall är inte lika långsiktig. Från utfärdarens perspektiv hoppas de att investerarna ska återinvestera avkastningen i nya produkter, så för många ses anses det här vara en win-win-situation.

Vilka är riskerna med autocalls?

Som tidigare nämnts finns det ett par viktiga fördelar med autocalls, men det är även värt att nämna de risker som finns, så att du som investerare är förberedd på den miljö du ger dig in på. Från en investerares perspektiv finns det bland annat dessa risker:

  • Ränteökningar

En ränteökning under investeringsperioden kan resultera i förluster. Det är extra viktigt att ha i åtanke under ekonomiska kriser då räntan ofta sänks. Med andra ord gäller det att vara förberedd på förhållanden då räntan inom en snar framtid kan komma att höjas.

  • Likviditet

Om en investerare behöver sälja innan mognadsdatumet av likviditetsorsaker kan det leda till sämre avkastning.

  • Externa faktorer

Det finns även externa faktorer att ta i beaktning och som kan leda till justeringar av villkoren av kontraktet. Sammanslagningar eller handelslagstiftning är exempel på externa faktorer.

Det finns även risker för den som utfärdar en autocall. Bland annat kan det handla om korrelationsexponering mellan obligationer och underliggande tillgång, men det är något du som investerare inte behöver fokusera på.

Är autocalls endast för professionella investerare?

Det finns produkter både för privata och professionella investerare. Det är utfärdaren av en autocall som sätter villkoren, och de hålls ofta till mognad i och med att det inte finns mycket av en andrahandsmarknad för det. När det kommer till professionella investerare är det i regel mer kommunikation mellan utfärdaren och investeraren (eller investmentbolaget), vilket innebär att villkoren skapas gemensamt. 

Köp analyser av autocalls på Struktanalys

Här på Struktanalys kan du köpa analyser av populära autocalls. Analyserna hjälper dig att reda ut vilka autocall som är värda att satsa på. Du kan till exempel köpa analys 2362 av svenska byggbolag här, eller 2363 av svenska bolag med låg trigger här

Du kanske även gillar