Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vad betyder Fixed best?

Analys arbete strukturerade produkter

| 5 min read  

Struktanalys förklarar villkoret ”Fixed Best”.

Fixed best i strukturerade produkter betyder att den faktiska avkastningen på de underliggande som går bäst skiftas till en given fast avkastning vid beräkningen av återbetalningen. Det kan t.ex se ut som följer; produkten baseras på 10 aktier men avkastningen på de fyra som gått bäst är förutbestämd till t.ex 30%. Det är förstås utmärkt om de fyra som gått bäst gått upp mindre än 30% i genomsnitt men mindre bra om de gått bättre.

För många som investerar för första gången eller åtminstone inte har lång erfarenhet av strukturerade produkter finns det en risk att överskatta värdet av en sådan här feature = produktvillkor. Den initiala känslan (som vi försöker balansera genom att erbjuda analys) är att man är garanterad 30% på vissa aktier samtidigt som man är skyddad på nedsidan om alla aktier faller. 

Det är ett par saker man behöver påminna sig själv om i det fallet;

  • För det första att det är de bästa aktierna vars avkastning ersätts; om någon aktie dubblas (inte omöjligt under en bra femårsperiod) så reduceras avkastningen med 70%
  • För det andra att t.ex 30% under fem år motsvarar dryga 5% per år (40% motsvarar närmare 7% per år) vilket i skrivande stund är en helt acceptabel avkastning men inte fantastisk.
  • För det tredje att de underliggande aktierna betalar utdelningar som tillkommer den som investerar direkt men inte den som köper en strukturerad produkt. 5% årlig avkastning på en aktie som redan initialt betalar t.ex 3% i form av utdelningar är knappast strålande.
  • För det fjärde att produkten innehåller s.k korrelationsrisk dvs risken att underliggande inte samvarierar med varandra. Tänk dig extremfallet; de fyra bästa aktierna dubblas i värde och övriga sex halveras. I en direktinvestering hade du fått 10% avkastning över perioden (exkl utdelningarna). I Fixed Best är korgen värd 82% av den initiala investeringen (dvs utan kapitalskyddet hade investeringen tappat 18%) eftersom de fyra aktierna som dubblas endast får en avkastning på 30%. Ett osannolikt scenario men som mest är till för att få förståelse för korrelationsrisk; om aktierna med bäst utveckling begränsas och övriga går dåligt ger Fixed Best ingen eller dålig avkastning i förhållande till underliggande. Var därför uppmärksam på korgen om du investerar i en fixed best lösning.

Vi illustrerar skillnaden i en korg med eller utan Fixed Best.

Nedan har vi försökt illustrera för det första den generella skillnaden i en korg med och utan Fixed Best villkor, dvs vad händer med förväntad avkastning om man adderar Fixed Best allt annat lika. Sedan har vi försökt illustrera hur den här effekten skiljer sig om korgen förväntas samvariera kraftigt eller om samvariationen förväntas vara låg. 

Först har vi helt enkelt tagit en befintlig produkt och tagit bort villkoret Fixed Best. Det är en korg på åtta aktier och avkastningen på de tre bästa ersätts med en fast avkastning på 30%. Kapitalskyddet är på 90% och deltagandegraden 100%. Grafen nedan är ett sätt att beskriva det; den visar alla resultat (uttryckt som årsavkastning) av de både produkterna. Resultatet på nedsidan är ungefär detsamma sedan finns en liten grupp utfall där Fixed Best lösningen  ger bättre avkastning än produkten utan detta villkor.

 

Vår sammanfattning av en ”feature” som Fixed Best.

En korg med villkoret Fixed best begränsar i första hand potentiell avkastning; det betyder inte att det är en dålig lösning men det betyder att om du tänker att det är fantastiskt att du redan från start kan vara garanterad 30 eller 40% på några av aktierna så är du på fel spår.

Använd gärna våra analyser som stöd för ditt val eller rekommendation av placering första analysen bjuder vi på, se värdekod nedan.

 

KVALITETSSÄKRA DIN INVESTERING MED

 ANALYSER & RATING FRÅN STRUKTANALYS!

Du kanske även gillar