Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vad betyder underliggande aktier för en autocalls egenskaper?

Autocall Analys bild

| 8 min read  

Det korta svaret är ALLT!
Det något längre svaret ska vi gå igenom nedan. 

Vi kan ha fel men vi uppfattar det som att många kunder tänker för lite på vilka underliggande aktier det är i en autocall. Man är så fokuserad på att förstå villkoren att man inte riktigt tänker på vad man investerar i egentligen. Den första frågan man ställer sig borde vara om man vill investera i de underliggande aktierna överhuvudtaget. Dessutom är det lite ironiskt eftersom valet av underliggande kommer att påverka risker och möjligheter i minst lika stor utsträckning som graden av förståelsen av villkoren i sig. Vi ska nedan se på effekten av olika inriktning på underliggande.

Byt ut en underliggande, vad händer då? 

Låt oss börja med att byta ut bara en underliggande som samvarierar mindre med övriga. Vi börjar med en autocall med följande villkor som ni säkert känner igen.

  • Underliggande: Fyra svenska storbanker
  • Kupong: 5%  / Inlösen kupong: 15 %
  • Kupongbarriär 60 % / Inlösenbarriär 90 % av startkurs.
  • Riskbarriär: 60 % ( risk aktiveras om sämsta aktie fallit med mer än 40 % på slutdagen.)

Vi utgår från aktier i samma bransch för att sedan se vad som händer när vi ändrar en aktie från en annan bransch. Om vi plockar bort SHB och istället använder AstraZeneca men har i övrigt identiska villkor sjunker den förväntade avkastningen från c:a 15% till 12%. Faktum är att i 85% av fallen så ger produkten utan AZN högre avkastning. De här resultaten är desamma oavsett om vi gör en framtida simulering eller ett backtest och beror på att vi satt in en aktie som har lägre korrelation med övriga aktier.

Många eller merparten skulle vi tro, när det kommer till personer som inte investerat eller på annat sig lärt sig något om autocalls, skulle vid en första anblick anse att produkterna är mer eller mindre likvärdiga. Några skulle förmodligen också tänka bakvänt, dvs att det är bra med riskspridning såtillvida att alla företag inte är i samma bransch men så är inte fallet. Det beror heller inte på att AZN på något sätt skulle vara en sämre aktie än SHB; om övriga aktier vore läkemedelsbolag hade det varit en förbättring att inkludera istället för att exkludera AZN på SHBs bekostnad.

Sedan provar vi och byter ut SHB mot Tesla vad händer då?

Det finns dock mer extrema fall än att byta SHB till AZN. När aktierna är mer volatila och har en lägre korrelation blir effekten mycket mer tydlig. Om vi tar bort SHB och istället sätter in t.ex Tesla så blir resultatet ett helt annat. Från en förväntad avkastning på c:a 15% per år till en förväntad ”avkastning” på minus 10%!!

Det beror på en kombination av mycket färre inlösentillfällen (under första året mer än halveras de från dryga 40% till c:a 20% ) samt att antalet utfall då aktien med sämst utveckling förväntas hamna under riskbarriären ökar från c:a 20% till över 40% – se bilden nedan. Det beror heller inte på att Tesla under någon specifik period gått dåligt eftersom vi använder framtida simulering istället för backtest. Så när Tesla inkluderas bland de fyra aktierna förändrar produkten helt karaktär; från att vara en potentiellt intressant investering till att vara ett sätt att utsätta sig för en risk som inte motsvaras av samma möjlighet.

Analys av autocall

Exemplet ovan är förstås lite konstlat såtillvida att kupongen förstås hade varit högre när Tesla inkluderas medan vi antog att den var densamma. Det beskriver dock de stora skillnaderna; inte ens om kupongen hade dubblats hade det varit värt att ta risken på produkten med Tesla istället för SHB¹. Risken är att man glömmer att tänka på hur underliggande påverkar risker och möjligheter.  Investeraren är så fokuserad på att förstå barriärer, att produkten kan lösas i förtid, vad riskbarriären innebär etc att man helt missar att analysera det som mest påverkar karaktären på produkten, dvs underliggande aktier. Tänk på att det här gäller även om du tycker att Tesla är en mer intressant aktie än SHB. För att inkludera Tesla i produkten skulle du ha en avsevärt högre kupong och / eller lägre barriärer – även om du tror att Tesla kommer gå bättre än SHB.

Genom att reducera produkten till sannolikheten för olika utfall så kommer Struktanalys rapporter att fånga effekten av att inkludera t.ex Tesla i en bankprodukt utan att för den skulle behöva gå på djupet i Tesla i sig. Vi behöver inte veta exakt hur vare sig resultat- eller balansräkning ser ut utan det räcker med att ha en rimlig uppfattning om hur volatil aktien i sig är respektive hur mycket den samvarierar med övriga aktier i produkten. Utan den kunskapen hade det dock, även för undertecknad, varit stört omöjligt att avgöra effekten av att inkludera Tesla.

Andra misstag som vi uppfattar det som att en novis ofta gör är att stirra sig för blind på antingen kupongen eller nivån på barriärerna. Dvs att man erbjuds en hög kupong eller låga barriärer – eller t.o.m en kombination av detta – och glömmer bort vilka de underliggande är. En kombination av hög kupong och låga barriärer beror i princip alltid på att underliggande är volatilt och förmodligen har låg inbördes samvariation. Reducerat till sannolikheten för olika utfall så är det ofta inte alls bättre att få en hög kupong och låga barriär än att ha stabila aktier och en lägre kupong och / eller högre barriärer. Vi tar det i nästa artikel.

Dessa typer av analyser är något vi kan göra som har tillgång till vår omfattande databas av strukturerade produkter men vi har skapat standardiserade analyser och rapporter där vi beskriver en produkts egenskaper

  • Analysen innehåller villkoren och delas upp i sannolikhets analys samt ett backtest. Se aktuella analyser.
  • Ratingrapporten innehåller villkoren och produktens rating (1-5) samt visar hur den placerar sig i förhållande till andra aktuella produkter. Se aktuella ratingrapporter.

 

 

KVALITETSSÄKRA DIN INVESTERING MED

 ANALYSER & RATING FRÅN STRUKTANALYS!

 

¹ Då hade förväntad avkastning blivit c:a 15% enheter bättre eller runt 5% mot den rena bankprodukten på 15%. Jag hade personligen gissat att de skulle ha legat närmare varandra. Om inte läsaren har en mycket bättre intuition än jag själv kring dessa saker så gissar jag att det finns fler än jag som riskerar att missta sig om man inte försöker ta reda på hur det är istället för att lita på sitt första intryck. Och att missta sig är att underskatta risk eller överskatta möjligheter.

STRUKTANALYS WEBSHOP

Analys och ratingrapporter av stukturerade produkter.

Du kanske även gillar